Wednesday, 9 November 2011

sembang-sembang tentang keesaan Allah


bukti keesaan Allah
Hujah keesaan ALLah Taala 


Akal norma yang sihat dan kewajaran kejadian sangat mudah untuk dijadikan tempat tilik tuju mengenal keesaan Allah Taala ini. Hanya manusia yang memperbodohkan akalnya sahaja yang gagal mengenal ALLah Yang Esa. Ujud, sifat, asama dan af’al alam hanyalah untuk mendzahirkan ujud, sifat, af’al dan asma’ ALLah Taala jua yakni agar ALLah Taala itu tajalli dari keadaan terpendam..
Secara ringkas, jika ALLah Taala itu dua maka tiada akan terciptanya alam ini dengan sempurnanya. Akal norma mengatakan jika dua Tuhan maka ia akan saling cuba mengatasi antara satu dengan yang lain. Dan tidak mustahil akan ujud Tuhan baik dan Tuhan jahat. Apakah ada Tuhan jahat? Mustahil sama sekali Tuhan adalah jahat. Maka logika sihat mengatakan wajib bagi Tuhan itu esa seperti yang telah dijelaskan di atas. Adapun hujah atau dalil ALLah Taala itu esa dari al-Quran iaalah:

 Firman ALLah Taala dalam surah al-Ikhlas 30: 1 bermaksud “Katakanlah (wahai Muhammad dan ajarkanlah kepada manusia) sesungguhnya Dialah ALLah Yang Esa”.

No comments:

Post a Comment

lagu beriman kepada Qada' dan Qadar