Thursday, 10 November 2011

Bagaimana sekiranya ada makhluk lain yang mengakui bersifat wahdaniah?

akan terjadi perebutan kuasa
Jika ada makhluk lain yang bersifat wahdaniah , tentulah akan timbul perselisihan serta pertengkaran antara satu sama lain.Perkara ini adalah disebabkan oleh perebutan kuasa.Maka berlakulah persaingan antara satu sama lain untuk menagih    sokongan dari orang ramai.Berbeza dengan Wahdaniah Allah adalah mutlak dan tiada tandingaNYA. 

MENGAPA?

1.Allah adalah bersifat satu, Esa, Tunggal dan tidak berbilang-bilang
2.Allah tiada berketurunan seperti makhluk ciptaanNYA
3.Keesaan Allah tiada memerlukan bantuan dan sokongan 

No comments:

Post a Comment

lagu beriman kepada Qada' dan Qadar