Tuesday, 4 October 2011

TAHUKAH ANDA?


Tahukah anda air embun adalah merupakan salah satu air untuk berwuduk.Firman Allah SWTdalam surah Al-Furqan ayat 48 yang bermaksud: "Dan kami turunkan dari langit air yang suci lagi menyucikan".Jika hendak menggunakan air embun untuk berwuduk , mestilah dikumpulkan air embun ini secukupnya ke dalam bekas supaya dapat membasuh muka, tangan dan kaki secara mengalirkan air embun itu di atas kulit. Tidak sah wuduk jika hanya menyapu air embun dari daun ke muka , tangan dan kaki.

Selalunya air embun diambil pada subuh hari.Air embun adalah air yang bersih dan letakknya di atas daunan pepohon. Tidak sah wuduk sekiranya air embun itu telah mustakmal iaitu bercampur dengan benda-benda lain seperti najis dsbnya.

lagu beriman kepada Qada' dan Qadar