Thursday, 13 October 2011Rukun wuduk

               Niat
amalan berwuduk hendaklah dilafazkan di dalam hati.Sabda Rasulullah s.a.w yang berbunyi: "Setiap amalan itu disertai dengan niat , sesungguhnya bagi  setiap insan mengikut apa yang diniatkan"     
  membasuh muka


cara membasuh muka ialah bermula daripada atas dahi ( tempat tumbuhnya rambut) sehingga ke dagu.Dari anak telinga kiri ke anak telinga kanan.Membasuh muka adalah perintah Allah.Firman Allah SWT yang bermaksud:"dan basuhlah muka kamu".(Al-Maidah:6)


membasuh kedua tangan hingga ke siku
Firman Allah SWT yang bermaksud:"dan basuhlah tangan-tanganmu  hingga ke siku-sikumu "( SurahAl-Maidah:6 )

 Mengusap air ke kepala   
                                                

mengusap air ke seluruh kepala.

Membasuh kaki
diwajibkan membasuh dua kaki sampai ke buku lali.Firman Allah SWT yang bermaksud:"Dan basuhlah kaki - kakimu sehingga ke buku lalimu".( Surah Al -Maidah :6 )


TERTIB

No comments:

Post a Comment

lagu beriman kepada Qada' dan Qadar