Thursday, 13 October 2011Rukun wuduk

               Niat
amalan berwuduk hendaklah dilafazkan di dalam hati.Sabda Rasulullah s.a.w yang berbunyi: "Setiap amalan itu disertai dengan niat , sesungguhnya bagi  setiap insan mengikut apa yang diniatkan"

lagu beriman kepada Qada' dan Qadar