Thursday, 24 November 2011

Hukum beriman dengan Qada' dan Qadar

wajib beriman dengan Qada' dan qadar
Mempercayai Qada' dan Qadar  adalah wajib .Mereka yang tidak mempercayai Qada' dan Qadar tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman.Golongan yang tidak mempercayai Qada'dan Qadar merupakan golongan yang sombong kepada Allah. Mereka menganggap bahawa Allah tidak ada kaitan dengan kehidupannya.

No comments:

Post a Comment

lagu beriman kepada Qada' dan Qadar